Arte e cultura. Patrimonio histórico

 


O Patrimonio histórico-artístico de Covelo é moi rico e variado. Disperso por todo o municipio encóntranse numerosos e interesantes monumentos, construccións civís e relixiosas, restos arqueolóxicos.... que atestiguan de maneira espléndida a memoria histórica e a tradición.

A continuación saliéntase o patrimonio histórico-artístico máis
importante do Concello de Covelo:

Cruceiro(consulta pdf informativo),
dedicado ó Santísimo Cristo dos Afligidos situado na praza principal diante do concello dende 1899, levántase altiva unha das obras máis destacadas do mestre canteiro Xosé Cerviño, escultor de famosos cruceiros en toda Galicia. Sendo esta obra única en Galicia, pois contén figuras axenas ao tema relixioso. 
 
   

Na arquitectura relixiosa, merece especial atención o conxunto Abacial de San Martiño de Barciademera. O conxunto arquitectónico inclúe a  casa reitoral que posúe unha fachada barroca con fantásticas gárgolas e reminiscencias de arte precolombino, a igrexa barroca de San Martiño, e a Capela de San Xoán do Mosteiro construída pola Santa Inquisición,
lugar onde na antigüidade se situou un mosteiro benedictino.
O municipio posúe depósitos arqueolóxicos de importancia, varias pontes medievais de grande interese, igrexas de varios estilos, restos de dous mosteiros, edificacións típicas, (Os Chozos) cruceiros, petos de ánimas...


Outros elementos patrimoniais históricos e monumentais do Concello de Covelo:
 

 

         LUGAR

                             PATRIMONIO

 

- Covelo

 • Cruceiro Santísimo Cristo Aflixidos
 • Xacemento arqueolóxico de Castro con Petroglifo.

 

- Santa Mariña

 • Baldaquino barroco da Igrexa de Santa Cruz de Baldomar
 • Igrexa e Casa Rectoral
 • Cruceiro de desencravo do torreiro

 

- Barciademera

 • Conxunto arquitectónico: Casa Rectoral con fachada barroca, Igrexa barroca de San Martiño e a Capela de San Xoan do Mosteiro, restos de sillería do antigo mosteiro.

 

- Casteláns

 • Restos igrexa románica do S. XII
 • Diversos escudos de armas e algún do Santo Oficio

 

- Paraños

 • Igrexia do S. XVIII con escudo dos Ozores e vello cemiterio ben conservado
 • Peto de Ánimas

 

- Prado

 • Capela da Xestosa con tumba antropomórfica
 • Restos dun cemiterio prehistórico

 

- Piñeiro

 • Capela de A Guía
 • Xacemento arqueolóxico da idade de Bronce

 

- Maceira

 • Igrexa parroquial
 • O cruceiro de Maceira
 • Xacemento arqueolóxico do Castro
 • Petroglifos

 

- Fofe

 • Igrexa
 • Ponte medieval
 • Vía empedrada

 

- A Graña

 • Agrupacións de túmulos megalíticos

 


 ARTISTAS


 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade