Proxecto de participación
Participación no Proxecto de Parque Forestal Val do Tielas
Categoría: Participación en proxectos de obras
Descripción: O Concello de Covelo e a C.M.V.M.C de San Salvador de Prado obtiveron financiación da Deputación Provincial de Pontevedra para a redacción do proxecto de Parque foresta Val do Tielas no entorno da capella de A Xestosa e no lugar de A Fraga coa intención de promocionar os valores naturais e culturais así como do uso público das superficies forestais. Nesta primeira fase, a través da participación da administración local na xestión destes espazos, definirase o proxecto técnico do parque e posteriormente realizaranse as actuación previstas no mesmo aplicando criterios de sostibilidade ambiental que garantan a función social dos recursos forestais.
Contenido: Ponse en coñecemento de tódolos interesados e veciños de Covelo o avance do “Proxecto de Parque Forestal Val do Tielas” para a súa consulta e coñecemento, ademais poderase participar no mesmo mediante as aportacións que se fagan a través desta sección e do cuestionario que se axunta.

Consulta do "Proxecto de Parque Forestal Val do Tielas": 

Memoria aquí.
Orzamento aquí.
Pliegos aquí.

Planos: 

01_PLANO_TOPOGRAFICOXERAL_A2 aquí.
02_PLANO_RODAIS_PRODUTIVOS aquí.
03_PLANO_ZONAS_CONSERVACION aquí.
04_PLANO_PREVENCION_INCENDIOS_A2 aquí.
05_PLANO_CORTALUMES_A2 aquí.
05_PLANO_DETALLE_CORTALUMES_A2 aquí.
06_PLANO_DETALLE_PARKING_A2 aquí.
07_PLANO_DETALLE_AREA_RECREATIVA_A2 aquí.
08_PLANO_DETALLE_ARBOREDO_A2 aquí.
09_PLANO_DETALLE_ESPECIES_A2 aquí.
10_PLANO_ZONIFICACION_DEFINITIVA_A2 aquí.
11_PLANO_SENDAS_A2 aquí.


Enquisa aquí.


Comentarios

Comenta aquí
 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade